VİNÇ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Vinç çalıştırma ve kullanma

2. UYGULAMA SORUMLUSU: Bütün operatörler

3. UYGULAMA:

3.1. Vincin ray bağlantılarını kontrol et.

3.2. Halatın sağlam olup olmadığını kontrol et.

3.3. Halat ile kanca bağlantısını kontrol et.

3.4. Halatın tambur yataklarına oturup oturmadığını kontrol et.

3.5. Kaldırma yapmak için üst sağ butona basın

3.6. İndirme yapmak için sol üst butona bas

3.7. Vinç arabasını sağ yöne hareket için orta-sağ butona bas

3.8. Vinç arabasını sol yöne hareket için orta-sol butona bas

3.9. Köprüyü ileri hareket ettirmek için sağ -alt butona bas.

3.10. Köprüyü geri hareket ettirmek için sol alt butona bas.

3.11. Vinci boşta çalıştırmak suretiyle normal çalışıp çalışmadığını kontrol et

3.12. Vinç kancasının, kaldırılacak yükün tam ortasında olmasına dikkat et.

3.13. Vince kapasitesinden fazla yük yükleme.

3.14. Kancanın kaldırılacak yüke iyi bağlanmış olmasına dikkat et.

3.15. Yükü 5-10cm kaldırmak suretiyle beklet frenlerin tutup tutmadığını kontrol et.

3.16. Kaldırma ve indirme sırasında vinci olumsuz etkileyecek sert hareket ve manevralardan kaçın.

3.17. Hareket eden vincin altında durma.

3.18. Arıza durumunda kullanma, yetkiliye haber ver.

3.19. Toz bulunmayan ortamlarda halatın yağlı durumda bululmasını sağla

3.20. Halata çıplak elle müdahale etme.

>3.21. Çalışma alanına başkalarının girmesine izin verme.

3.22. Tehlike anında acil stop butonuna bas.