Vinc Secim Tablosu

Vinç Seçim Tablosu Seçim kriterleri

Kaldırma ünitesi; yükleme durumu, günlük ortalama çalışma zamanı, kaldırma kapasitesi ve donanım tipine göre belirlenir. Yükleme durumu (genellikle tahmin edilir) aşağıda tanımlanan sorulara uygun olarak tayin edilir.

1. Çalışma koşulları nedir?

2. Belirlenmiş kaldırma kapasitesi nedir?

3. Yük hangi yüksekliğe kadar kaldırılacaktır?

4. İstenilen kaldırma hızı nedir?

5. Yükün hassas şekilde kaldırılıp indirilmesi zorunluluğu var mıdır?

6. Yatay yönde yük taşınması gerekmekte midir?

7. Kumanda şekli nasıl olmalıdır?