1. Nasıl bir vinç seçmeliyiz?

Her şeyden önce almayı düşündüğünüz vinçle neler yapmak istediğinizi içeren bir liste hazırlayınız. Bu listeye sık sık yapmayı düşündüğünüz işlerin yanında çok seyrek olarak gerekecek beklentilerinizi de dahil ediniz. Vinci kullanırken hassas hareketlere ihtiyacınız olup olmayacağına karar veriniz. Makine montajı veya benzer işler yapmayı planlıyorsanız parçaları birbirine vurdurmadan yanaştırmaya ve indirmeye ihtiyacınız olacaktır. Bu ihtiyacınızı yanlış bir alışkanlık olan “tıklama” ile çözemezsiniz. Vincinizi hangi sıklıkla tam kapasitede yük kaldırmak için kullanmak istediğinizi belirleyiniz. Genel olarak kaldırmak durumunda olduğunuz en hafif ve en ağır parçaları belirleyip ağırlıklarını not ediniz. Hazırladığınız listedeki işleri hangi sıklıkta yapmanız gerektiğini belirleyip saatte kaç sefer yapacağınızı hesaplayınız. Vincinizi üretim kapasitenizi etkileyen bir proses makinesi olarak kullanacaksanız taşıma mesafelerinize göre ihtiyacınız olan hızları belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri vinç üreticisine iletip sizinle birlikte, sizin için doğru seçimi yapmalarını sağlayınız.

2. Vinç teklifi isterken nelere dikkat etmeliyiz?

Yukarıdaki maddede belirtilen şekilde vincin yapacağı işleri taşıyacağı yükün cinsini, çalışma sıklığını ve her sefer için taşıma mesafesini, çalıştığı süreyi, günde kaç vardiya çalışacağını yazılı olarak açıkça belirtiniz. Vincin çalışacağı ortamı tam olarak tarif ediniz. Ortamda yanıcı patlayıcı gazlar veya tozlar, asit buharı, aşırı nem, deniz suyu gibi korosiv etkiler var ise mutlaka açık olarak belirtiniz. Vincin çalışacağı lokasyonu ve irtifayı belirtiniz. Vinç için sağlanacak elektrik enerjisinin gerilimini ve frekansını varsa güç sınırlamasını belirtiniz. Vinç montajının yapılacağı sahanın beklenen montaj zamanındaki durumunu mümkün olduğu kadar açık tarif ediniz. Vincin kaldırma kapasitesini, kancanın alt ve üst sınırlar arasındaki hareket mesafesini ve yürüyeceği rayların ara mesafesini belirtiniz. Vinç rayları ve/veya temelleri ya da taşıyıcı kirişleri mevcut ise rayların cinsini, tespit şeklini ve ray taşıyıcı kirişlerin izin verdiği tekerlek yüklerini mutlaka belirtiniz. İşinizle ilgili veya tesisinizle ilgili özel şartlar varsa mutlaka belirtiniz. Vincin kumandasının nasıl yapılmasını istediğinizi, gerekiyorsa operatör kabini özelliklerini ve yerini belirtiniz. Vincin montaj yerine nakli için özel şartlarınız var ise belirtiniz. Karayolu, demiryolu denizyolu veya konteynır içinde nakliye şartlarınızı, varsa en büyük parça ebadı ve/veya parça ağırlığı sınırlamanızı belirtiniz. Malzeme ve ekipman seçimi konusunda özel şartlarınız var ise teklif isteğinizde mutlaka belirtiniz. İmalattan önce proje onayı isteğiniz var ise kapsamını ve onay sürelerinizi belirtiniz.

Teslim süresi konusunda isteklerinizi mutlaka belirtiniz. Montaj sahasına nakledilecek vincin stok alanında muhafaza edilip edilemeyeceğini ve montaj sahasının ekiplerimize ne zaman teslim edilebileceğini mutlaka belirtiniz.

3. Satın aldığımız vinci teslim alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Vinci önce bariz imalat hataları, şartnameye göre eksiklikler ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yönünden dikkatli bir göz muayenesinden geçiriniz. Bir uygunsuzluk tespit ederseniz üreticiyi yazılı olarak uyarınız. Vincinizin kullanma ve bakım el kitabını, elektrik şemalarını, garanti belgesini ve siparişte belirtilmiş ise yedek parçalarını ve yardımcı malzemelerini eksiksiz teslim alınız. Vincinizin montajı ve ilk çalıştırılması yapılırken mutlaka ileride vincinizin işletme sorumluluğunu üstlenecek bir teknik elemanınızı montaj ekibi ile birlikte çalışarak yapılanları izlemek ve raporlamak üzere görevlendiriniz. Vincinizin yüklü testleri yapılırken en azından vincin çalışacağı işletmeden, tesisinizin mekanik ve elektrik bakım işlerinden sorumlu bölümlerden birer kişiden oluşan bir kabul heyeti görevlendirilmelidir. Testler kabul heyetinin huzurunda üretici yetkili elemanları tarafından yapılmalı ve ölçülen değerler testlere katılanların imzalayacakları, en az iki kopya bir rapor ile kayıtlara geçirilmelidir. Testlere başlamadan önce test prosedürü, yapılacak ölçümler ve elde edilen değerlerin kabul edilebilir sapmaları konusunda üreticiden bilgi isteyiniz. Başarılı geçen bir test aşamasından sonra tarafların yetkililerinin imzalayacağı bir kabul tutanağı veya teslim protokolü ile vinç işletmeye alınır ve iş sahibine devredilir. Garanti süresi bu devir işleminden itibaren başlar.

4. Vinç kullanıcısı olarak yapmamamız gereken hareketler nelerdir?

Vinç kapasitesini aşan bir yükü hiçbir şekilde kaldırmaya teşebbüs etmeyiniz. Vinç kancası ile yerdeki nesneleri sürükleyerek taşımak son derece tehlikeli ve vincinize kalıcı zarar verebilecek bir harekettir. Yükü kancaya bağlamadan önce mutlaka kancayı yükün ağırlık merkezinin tam üzerine gelecek şekilde konumlandırın. Vinç kancasının ulaşamayacağı bir konumdan yük almak için bir araba veya yuvarlak malzemeler üzerinde yükü yatayda uygun pozisyona getirdikten sonra kaldırınız. Vinç hareketlerini sınırlayan limit şalterlerin ayarları ile gereksiz yere oynamayın. Limit şalterlerin çalışıp çalışmadığını her vardiya başında kontrol ediniz. Vinci hareket sahasının sonlarındaki tampon karşılıklarına veya aynı raylardaki diğer vinçlere çarptırmamaya özen gösterin. Rutin kontroller dışında yetkili olmayan kişilerin fren ayarlarında değişiklik yapmasına kesinlikle izin vermeyiniz. Vincin kapasitesine yaklaşan yükleri kaldırmadan önce her seferinde yükü yerden birkaç cm kaldırıp frenlerin durumunun kontrol edilmesi gereklidir. Yetkisi olmayan kişilerin vincin üzerine çıkmasına ve bakım onarım yapmasına izin vermeyiniz. Vinç üzerinde tamirat ya da bakım yapılacağı zaman enerjisinin kesilerek sadece bakımı yapan ekip yetkilisinin yeniden açabileceği şekilde kilitlenmiş olması hayati bir önlemdir. Vinç kumanda panolarının kapaklarının açık bırakılmasına kesinlikle izin vermeyiniz. Vincin taşıdığı yükü hiçbir zaman insanların ve tehlike yaratabilecek makine ve teçhizatın üzerinden geçirmeyiniz. Vinç operatörü geçeceği bölgedeki insanları uyararak yolu emniyet altına almalıdır. Yükün kancaya sağlam ve uygun sapanlarla, kaymayacak ve dengesi bozulmayacak biçimde bağlı olduğundan emin olmadan kaldırmaya başlanmamalıdır.

5. Herkes vinç kullanabilir mi?

Ne yaptığını bilmek kaydı ile herkes vinç kullanabilir, ancak vinç kullanmasına izin verilecek kişilerin reşit olması ve işlemi tehlikeye sokabilecek bir engeli olmaması şarttır. Vinç kullanması beklenen kişilerin kısa temel bir eğitimden geçirilerek emniyet kuralları ve temel vinç operasyonlarını öğrenmelerini sağlamak gereklidir.

6. Zorunlu yıllık muayeneler kim tarafından yapılmalıdır?

Vinçlerin kullanma ve bakım talimatlarında belirtilen günlük, haftalık bakımları operatörleri tarafından, aylık, 3 aylık ve 6 aylık bakımlar ve muayeneleri var ise işletmenin bakım onarım ekipleri tarafından yapılabilir. Muayene ve planlı bakımları yapacak uzman ekipleri olmayan işletmeler vinç üreticisi veya vinç konusunda servis hizmeti veren uzman bir kuruluşa başvurarak bakım anlaşmaları yapabilirler. Vinçlerin her yıl tekrarlanması zorunlu olan geniş kapsamlı muayeneleri ve testler makine mühendisleri odasının yetkilendirdiği uzmanlar veya vinç üreticisinin uzman teknik personeli tarafından yapılarak raporlanmalıdır. Büyük bir tamirat veya tadilat geçiren ya da yerinden alınarak başka bir işletmeye taşınan vinçlerde yukarıda belirtilen biçimde geniş kapsamlı muayene ve testlere tabi tutulmalıdır. Düzenlenen raporlar, vincin çalışma ömrü boyunca işletmede muhafaza edilmelidir.

Sayfamızda görmek istediğiniz ya da merak ettiğiniz soruları iletişim formu vasıtasıyla tarafımıza gönderirseniz en kısa zamanda sorularınızın yanıtlarını web sitemizde görebilirsiniz. Öncelikli olarak vinç seçimi ve kullanımı hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz

Merak ettikleriniz

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz